CADASIL

Nieuwsbrief

 
 

Archief nieuwsbrieven.

 De nieuwsbrief verschijnt maximaal 2 keer per jaar.

Sociale Media

uitsnede

Op een gespecialiseerde polikliniek voor patiënten met een neurodegeneratieve aandoeningen bij GGZ Delfland, hebben de psychiaters Marlies Baldee-Hordijk en Erik van Duijn van GGZ Delfland onderzocht welke neuropsychiatrische symptomen voorkomen bij CADASIL-patiënten. Uit hun onderzoek blijkt dat vooral depressieve en angstklachten en apathie veel voorkomen. Ook zijn er aanwijzingen voor subtiele veranderingen in het karakter van mensen.

Deze resultaten komen overeen met wat in de medische literatuur wordt beschreven. Naast depressie, angst en apathie, worden ook prikkelbaarheid en slaapstoornissen vaker gerapporteerd. Zo’n 33% van de patiënten met CADASIL heeft ooit een depressie doorgemaakt. Mogelijk ligt dit percentage nog hoger doordat de symptomen van een depressie niet altijd worden herkend of niet goed worden uitgevraagd. Andere ziektebeelden die worden beschreven bij CADASIL zijn manische ontremming en psychose, maar het is niet duidelijk of die bij CADASIL vaker dan in de algemene bevolking voorkomen.

Het is nog onbekend hoe de relatie tussen deze neuropsychiatrische klachten en CADASIL is. Psychische klachten kunnen veroorzaakt worden door de stress die de ziekte met zich meebrengt, maar mogelijk is er ook een relatie tussen specifieke hersenafwijkingen, cognitieve klachten en het optreden van neuropsychiatrische symptomen.

Neuropsychiatrische klachten komen dus vaak voor bij mensen met CASASIL. Het op tijd herkennen en behandelen van deze klachten is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun omgeving. Volgens de onderzoekers dient er naast het neuro(psycho)logisch onderzoek ook een screenend psychiatrisch onderzoek plaats te vinden bij patiënten met CADASIL.