CADASIL

Nieuwsbrief

 
 

Archief nieuwsbrieven.

 De nieuwsbrief verschijnt maximaal 2 keer per jaar.

Sociale Media

uitsnede

Van 29 januari tot en met 3 februari 2024 vindt weer de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting plaats.
 In deze week is het mogelijk om te collecteren voor de hersenstichting waarbij je aangeeft dat je als (sub)doel Stichting platform CADASIL hanteert, ook wel "oormerken" genoemd.
In dit geval zal 50% van de opbrengst van je collecte naar De Hersenstichting zelf gaan en 50% komt dan ten goede aan Stichting Platform CADASIL.

De hersenstichting heeft dit jaar de regels rondom collecteren aangepast, zodoende dit bericht.
Dit jaar komt alleen de digitale collecte in aanmerking voor het oormerken en de collecte via de huis-aan-huis bus komt voortaan dan ook in zijn geheel aan de Hersenstichting zelf toe.
De digitale collecte komt dus wel gewoon in aanmerking voor oormerken aan het doel "Stichting Platform Cadasil", echter dat dient dan wel te gebeuren middels de daarvoor reeds aangemaakte digitale "collectebus".
Deze kun je vinden op: https://hersenstichting.digicollect.nl/stichting-platform-cadasil  en kan ook bereikt worden door gebruikt te maken van de onderstaande QR code.

Alleen collectes gebruik makend van "onze" collectebus zullen dus daadwerkelijk geoormerkt worden aan ons. Het collecteren met een persoonlijke digitale collectebus met een subdoel is niet meer mogelijk.

Alvast veel succes met collecteren en uiteraard vast onzettend bedankt namens het bestuur 
Collecteren hersenstichting platform cadasil qr code