CADASIL

Nieuwsbrief

 
 

Archief nieuwsbrieven.

 De nieuwsbrief verschijnt maximaal 2 keer per jaar.

Sociale Media

uitsnede

Het CADASIL onderzoeksteam van het LUMC is in juni gestart met een 2-jarig vervolgonderzoek van alle patiënten die aan het DiViNAS-I onderzoek hebben meegedaan. Alle mensen die aan de DiViNAS-I studie hebben meegedaan zullen in de loop van 2021/2022 worden aangeschreven om ook aan het DiViNAS-II onderzoek mee te doen. Het doel van de studie is om het 2-jarig ziektebeloop in kaart te brengen, om factoren te identificeren die van invloed zijn op het ziektebeloop, en om uitleesmaten te vinden voor eventuele toekomstige klinische trials. Voor het DiViNAS-II onderzoek zullen ook personen worden uitgenodigd met een andere erfelijke hersenvaatziekte dan CADASIL. Ook sommige mensen met een NOTCH3 mutatie die niet aan DiViNAS-I hebben meegedaan, zullen mogelijk op termijn voor de DiViNAS-II studie worden uitgenodigd.